TH | EN

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
1
/
11

กิจกรรมสร้างฝาย ณ อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี

 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ทางบริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝาย ในโครงการอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ณ หน่วยพิทักษ์เขาใหญ่ ช.ญ. 16 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งทางผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน และการฟี้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป จึงทำให้มีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพื่อสังคมและโลกของเรา

ประโยชน์ของการสร้างฝายครั้งนี้ เพื่อชะลอการไหล ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง เมื่อน้ำไหลช้าลง ก็มีน้ำอยู่ในลำห้วยนานขึ้น โดยเฉพาะในหน้าแล้ง ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน้ำ ลดการตื้นเขินที่ปลายน้ำ ทำให้น้ำใสมีคุณภาพดีขึ้น ช่วยให้ดินชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต คืนพืชแก่เนินเขา/ภูเขาหัวโล้น ดินชื้น ป่าก็ชื้น กลายเป็นแนวกันไฟป่า ลดความรุนแรงของไฟได้

และที่สำคัญประโยชน์ในครั้งนี้คือ การทำให้เราชาวฟู๊ดแพ็ค ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้ถึงคุณค่าของธรรมชาติที่มีประโยชน์มากมาย....และเราชาว อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค ทุกคนจะมุ่งมั่น ในการใช้พลังงานอย่างประหยัด เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ให้ลูกหลานต่อไป

 
23.05.2014
กิจกรรมสร้างฝาย ณ อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี
more
07.10.2012
จาก สถานการณ์ โลกร้อนทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทยทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไท
more
07.10.2012
บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนที่อยู่ชุมชนห่างไกล จึงได้จัดโครงการทำบุญเพื่อน้อง
more
 
ABOUT US SITEMAP CONTACT US