TH | EN
Packing All
 
1
/
4

โครงการทำบุญเพื่อน้อง

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนที่อยู่ชุมชนห่างไกล จึงได้จัดโครงการ ทำบุญเพื่อน้อง” โดยการมอบแทงค์น้ำขนาด 2,000 ลิตร และชุดเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งาน และรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาของ โรงเรียน บ้านหัวเขา อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

 
23.05.2014
กิจกรรมสร้างฝาย ณ อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี
more
07.10.2012
จาก สถานการณ์ โลกร้อนทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทยทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไท
more
07.10.2012
บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนที่อยู่ชุมชนห่างไกล จึงได้จัดโครงการทำบุญเพื่อน้อง
more
 
ABOUT US SITEMAP CONTACT US