TH | EN
Packing All
พรีฟอร์ม PET  ขวดน้ำดื่ม ขวดบรรจุร้อน ถ้วย PP ฝาปิด เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกเครื่องจักรที่ดีที่สุดมาใช้ในการผลิตเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ คุณภาพในระบบ Quality Control และ Quality Assurance ของทุกๆ ผลิตภัณฑ์

เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัย ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ ถ้วย, พรีฟอร์ม และขวด PET ได้ตาม Specification และลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา (Function)
  • Gawis System - AGR Tospwave
  • Combi Tester - AGR Topwave
  • Magnetic Wall Thickness Measurement
  • Height Gauge
อุปกรณ์ ฟังก์ชั่นและการตรวจสอบ
Gawis AGR Topwave ขนาดคอ และลำตัว , ตรวจสอบความหนาบางของผนัง ถ้วย,ฟรีฟอร์มและขวดอัตโนมัติ
Combi Tester AGR Topwave ปริมาตรบรรจุ, Top Load ของ ขวดและถ้วย
Light Polarizer การไหลของวัตถุดิบ และตรวจสอบคุณภาพฟรีฟอร์ม
Magnetic Wall Thickness Gauge วัดความหนาบางของผนัง
Height Gauge ตรวจวัดความสูง
Vacuum Box ตรวจสอบการรั่วซึ่มของขวดและถ้วย
Torque Tester ตรวจแรงการปิดและเปิดของฝาปิด
Digital Caliper ตรวจวัดขนาด
Quality Window โปรแกรม SPC สำหรับการทดสอบความเสถียรของคุณภาพผลิตภัณฑ์
KFM Moisture Tritrater ตรวจวัดความซื้น
พรีฟอร์ม PET  ขวดน้ำดื่ม ขวดบรรจุร้อน ถ้วย PP ฝาปิด
พรีฟอร์ม PET  ขวดน้ำดื่ม ขวดบรรจุร้อน ถ้วย PP ฝาปิด
 
ABOUT US SITEMAP CONTACT US