TH | EN
Packing All
 
1
/
8

กิจกรรมปลูกปะการัง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จากสถานการณ์โลกร้อนทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆ พื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทยทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย
จากผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ซึ่งทางบริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมมาโดยตลอด ดังนั้น จึงจัดทำโครงการ ปลูกปะการัง เพื่อสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติทางทะเลและยังเป็นการพัฒนาทีมงานให้ทำงานเป็นทีม ตระหนักถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลในการอยู่ร่วมกัน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ธรรมชาติและเรียนรู้ให้อยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
ประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ทั้ง 2 ทาง
1. เพื่อวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีม ซึ่งต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมเพื่อทำการประกอบปะการังลงในท่อ PVC และร่วมด้วยช่วยกันในการนำเอาปะการังลงไปปลูกในท้องทะเล
2. เพื่อการสร้างสมดุลธรรมชาติทางทะเล ให้ปะการังฟื้นคืนสู่ท้องทะเล ซึ่งปะการังมีประโยชน์มากมายดังนี้
- แนวปะการังเป็นแหล่งกำเนิดทรายให้กับชายหาด ทั้งจากการสึกกร่อนของโครงสร้างหินปูน
- เป็นแหล่งอาหารของ ปลา และสัตว์ใต้ท้องทะเล และเป็นที่อาศัยของสัตว์ และพืชนานาชนิด
- เป็นแหล่งที่มาของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ปูนขาว กระเบื้อง และทราย
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ท้องทะเลที่มีความสวยงาม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 

 
23.05.2014
กิจกรรมสร้างฝาย ณ อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี
more
07.10.2012
จาก สถานการณ์ โลกร้อนทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทยทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไท
more
07.10.2012
บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนที่อยู่ชุมชนห่างไกล จึงได้จัดโครงการทำบุญเพื่อน้อง
more
 
ABOUT US SITEMAP CONTACT US